ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O παρόν ιστότοπος (στο εξής χάριν συντομίας «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστότοπος») αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης εισιτηρίων θεαμάτων για τις κινηματογραφικές αίθουσες που αναφέρονται σε αυτόν, μέσω του διαδικτύου, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. , διεύθυνση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-98, ΑΘΗΝΑ , Α.Φ.Μ. 093176498 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ(στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρία»). Η χρήση του Ιστότοπου και η πραγματοποίηση οιωνδήποτε τυχόν συναλλαγών μέσω αυτού (αγορών κλπ.), καθορίζονται, ρυθμίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών»). Εάν εισέρχεστε και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ανεξαρτήτως εάν περιορίζεστε μόνο σε επίσκεψη και περιήγηση ή πραγματοποιείτε παραγγελία και αγορά εισιτηρίων ή άλλων προϊόντων, θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών στο σύνολο τους. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να διαβάσετε προσεχτικά και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών, οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη, περιήγηση και εν γένει, τη χρήση των υπηρεσιών αυτού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να αναθεωρεί το περιεχόμενο του Ιστότοπου και τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Για κάθε τέτοια μεταβολή των Όρων Χρήσης η Εταιρία θα σας ενημερώνει μέσα από τις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη καταχωρημένες προς εκτέλεση παραγγελίες και αγορές σας.

Οι συμβάσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση) και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και διατυπώνονται στο παρόν κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε πλήρως το νόημά τους. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παράπονα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία.

Απαγορεύεται η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από ανηλίκους και από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και δεσμεύεστε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

2. ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων (e-ticket) δημιουργήθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ώστε να απολαύσετε το θέαμα που επιθυμείτε. Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων - προϊόντων από τον Ιστότοπο, να ενημερωθείτε σχετικά με τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας. Για οποιαδήποτε απορία ή άλλο ζήτημα αναφορικά με τον Ιστότοπο και τις διενεργούμενες μέσω αυτού συναλλαγές, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Εταιρία.

Κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου και μόνο θεάματος, κατά την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα και υπόκειται στους επιπλέον όρους, που τυχόν αναγράφονται σε αυτό. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο εάν έχει πωληθεί από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή από το ταμείο του κινηματογράφου. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει, εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση της Εταιρίας, ενδέχεται να ακυρωθούν.

Η κατοχή εισιτηρίου δεν παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί.

Σε περίπτωση που διατίθεται δυνατότητα αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κλπ.) ο κάτοχος του μειωμένου εισιτηρίου θα πρέπει να φέρει μαζί του προς επίδειξη κατά την είσοδο του στον κινηματογράφο, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.). Η μείωση του αντιτίμου του εισιτηρίου εφόσον προβλέπεται, είναι προσωπική και ισχύει για ένα εισιτήριο ανά άτομο, τον νόμιμο κάτοχο της ταυτότητας / δικαιολογητικού.

3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ

Προτού προχωρήσετε με την ολοκλήρωση της αγοράς, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σας παρέχει τη συνολική τιμή των εισιτηρίων - προϊόντων που έχετε επιλέξει συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, μαζί με τις τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις για την αποστολή των εισιτηρίων-προϊόντων, όπου προβλέπεται. Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων και των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, όμως σε καμία περίπτωση οι αλλαγές των τιμών δεν δύνανται να επηρεάσουν παραγγελίες και αγορές που έχουν ήδη καταχωρηθεί και εκκρεμεί η εκτέλεση τους.

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι συναλλαγές με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα γίνονται μέσω του διαδικτύου. Η πληρωμή για τα εισιτήρια, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω στον Ιστότοπο, πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας. Η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου με την κράτηση/καταχώρηση της παραγγελίας και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η παραγγελία σας ακυρώνεται αυτομάτως.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Εταιρία. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών σας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση τους από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, καταστροφή, τροποποίηση και κακή χρήση. Τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρία βοηθούν στην πιστοποίηση της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλετε, στην ορθή χρήση των στοιχείων και στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρίας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές στο μέτρο που καθίσταται αναγκαίο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών (όπως λχ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ή των παραγγελιών σας). Στις περιπτώσεις που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα για την υποστήριξη των συστημάτων της ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών και των συναλλαγών τους σύμφωνα με τον νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας προτείνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η πρόσβαση στα συστήματα (servers) της Εταιρίας ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση και χρήση ορισμένων υπηρεσιών από εσάς, ενώ, παράλληλα, απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων που περιέχουν απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων, η Εταιρία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Secure Socket Layer (SSL-128bit), που έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία Verising Inc., πλέον αξιόπιστο φορέα εξασφάλισης ηλεκτρονικών συναλλαγών παγκοσμίως. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του εξυπηρετητή δικτύου (server) γίνεται με βάση μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Το πρωτόκολλο SSL υποστηρίζεται από τους πλέον διαδεδομένους φυλλομετρητές (browsers), όπως οι Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Netscape Navigator και Opera.

Οι αγορές που καταχωρείτε συνεπάγονται πληρωμή. Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα οφείλετε να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να καταχωρείτε τα απαραίτητα στοιχεία. Για τη δική σας ασφάλεια οφείλετε να χειρίζεστε τις πληροφορίες αυτές ως απόρρητες και εμπιστευτικές και να μην τις κοινοποιείτε σε τρίτα πρόσωπα. Δικαιούστε πρόσβασης στα στοιχεία που τηρούνται από την Εταιρία και αφορούν στις συναλλαγές σας, καθώς και σε τροποποίηση τους όπου προβλέπεται από τον νόμο.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής, δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης σας ή εμφανιστεί μήνυμα λάθους ή εάν κατά την αποστολή των στοιχείων σας διακοπεί η υπηρεσία, οφείλετε με δική σας ευθύνη να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας. Η Εταιρία δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια, βλάβη ή ζημία σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια που έχετε αγοράσει παραλαμβάνονται από το ταμείο του κινηματογράφου. Για την παραλαβή των εισιτηρίων απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης αγοράς, που θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση με την ολοκλήρωση της συναλλαγή σας. Κατά την άφιξή σας στο ταμείο του κινηματογράφου θα πρέπει να έχετε μαζί σας, είτε εκτυπωμένη είτε μέσω της κινητής σας συσκευής, την απόδειξη αγοράς με τους ειδικούς κωδικούς (πχ. barcode, κωδικό κράτησης κλπ.), που θα λάβετε και να τα επιδείξετε στον υπάλληλο. Χωρίς την απόδειξη αγοράς, δεν είναι δυνατή η παραλαβή των εισιτηρίων και η παρακολούθηση του θεάματος.

8. ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Σε περίπτωση που η προβολή ακυρωθεί ή αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους τεχνικού προβλήματος που εμπίπτει στη σφαίρα ευθύνης της Εταιρίας, η Εταιρία θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πληροφορήσει σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων, την έκδοση πιστωτικού ή την επανέκδοση των εισιτηρίων σας για εναλλακτική προβολή.

Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, αυτή θα αφορά στο ακριβές ποσό, που καταβάλλατε, κατά την πραγματοποίηση της αγοράς των εισιτηρίων. Εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου σας, η Εταιρία δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για καμία άλλη δαπάνη σας λόγω της ματαίωσης ή αναβολής της προβολής. Για την επιστροφή των χρημάτων, όπου προβλέπεται, η Εταιρία θα πιστώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε όταν πραγματοποιήσατε την αγορά. Εφόσον η αγορά έγινε με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο κάτοχος του εισιτηρίου δεν δικαιούται να παρουσιάσει το εισιτήριο αξιώνοντας την επιστροφή των χρημάτων σε μετρητά. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, που έγινε και η καταβολή τους.

Σε περίπτωση που η προβολή διακοπεί και ματαιωθεί για λόγους ανωτέρας βίας, εάν έχουν παρέλθει τουλάχιστον τριανταπέντε (35) λεπτά από την έναρξης της, η προβολή θα θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν εξαργυρώνονται.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος προβολών για λόγους ανωτέρας βίας.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Πλην των περιπτώσεων ματαίωσης της προβολής για λόγους ανωτέρας βίας, ακυρώσεις εισιτηρίων με επιστροφή των χρημάτων είναι δυνατές ΜΟΝΟ εφόσον η ματαίωση της προβολής οφείλεται αποδεδειγμένα σε τεχνικό πρόβλημα για το οποίο υπαίτια είναι η Εταιρία.Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται ακύρωση του εισιτηρίου με επιστροφή του αντιτίμου ή η έκδοση πιστωτικού.Εφόσον η έκδοση του εισιτηρίου έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτικήή χρεωστική κάρτα, η επιστροφή γίνεται με πίστωση της κάρτας αυτής.

Δικαιούστε να ζητήσετε την ακύρωση του εισιτηρίου και την επανέκδοση νέου για μεταγενέστερη προβολή έως και τριάντα (30) λεπτά μετά την έναρξη της προβολής. Η ακύρωση αυτή μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στον κινηματογράφο. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων, εκδίδεται από το ταμείο νέο εισιτήριο ή πιστωτικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση νέου εισιτηρίου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή του.

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) λεπτών από την έναρξη της προβολής, ακύρωση εισιτηρίου με επιστροφή των χρημάτων γίνεται μόνο με έγγραφη αίτηση του πελάτη στα γραφεία της Εταιρίας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η υποβολή του αιτήματος δεν δεν εξυπακούεται την ικανοποίηση του. Στην περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό από την Εταιρία θα λάβετε σχετική ενημέρωση στο μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν λάβετε απάντησή μας μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, αυτομάτως σημαίνει ότι το αίτημα σας σας δεν έγινε αποδεκτό.

Αλλαγές για μεταγενέστερες προβολές υπόκεινται στο πρόγραμμα προβολών και στη διαθεσιμότητα των θέσεων.

10. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να παρακολουθήσει το θέαμα που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του κινηματογράφου. Η είσοδος του θεατή στον χώρο του κινηματογράφο σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών και των κανονισμών λειτουργίας του χώρου.

Τα εισιτήρια ενδέχεται να μην αντιστοιχούν σε ορισμένη αριθμημένη θέση, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται ρητά. Η έγκαιρη προσέλευση στον κινηματογράφο αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Τυχόν καθυστερημένη προσέλευση δεν παρέχει δικαίωμα παρακολούθησης του έργου σε μετέπειτα ώρα προβολής.

Η Εταιρία μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο στον κινηματογράφο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.

Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε πλήρως με τη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων αναφορικά με τα οπτικοακουστικά έργα που προβάλλονται στον κινηματογράφο. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η μεταφορά και η χρήση στον χώρο του κινηματογράφου οιωνδήποτε συσκευών και μέσων που επιτρέπουν την εγγραφή, οπτική, ηχητική ή οπτικοακουστική των θεαμάτων ή μέρους αυτών (πχ. βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση). Σε κάθε τέτοια περίπτωση τα μέσα αυτά δύνανται να κατασχεθούν και ο παραβάτης θα διώκεται κατά τον νόμο. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών ή για ζημίες ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στον χώρο του κινηματογράφου. Επίσης, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην αντικατάσταση κλεμμένων ή χαμένων εισιτηρίων.

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού του κινηματογράφου για θέματα ασφαλείας.

Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο του κινηματογράφου είναι προαιρετική.

11. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε και ειδικότερα, σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ. μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής, εφόσον η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ακολούθως, στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται και τα εισιτήρια παντός είδους θεαμάτων που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας παραχωρεί μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό. Συνεπώς, η επίσκεψη σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται μόνο για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τρίτους. Υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αυτό σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή που δύνανται να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρίας.

Αποδέχεστε και δεσμεύεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο και/ή δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, να αναμεταδοθεί. Επίσης, αποδέχεστε και δεσμεύεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο, μετάδοση εσωτερικών ή ιδιοκτησιακών ή εμπιστευτικών πληροφοριών, που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που διέπονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, πνευματικά, συγγενικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση και η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, εσκεμμένα ή ακούσια, οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, κατά παράβαση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, επίσης η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η αποστολή, δημοσίευση και η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου που αποσκοπεί σε ή χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελεί διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και το περιεχόμενο και κάθε στοιχείο του του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο σύνολο τους, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, το λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, ο σχεδιασμός, τα γραφικά, τα πάσης φύσης δεδομένα και το πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής (όπως φωτογραφίες, απεικονίσεις, κείμενα, σχέδια κλπ.), αποτελούν ιδιοκτησία (πνευματική, βιομηχανική κλπ.) της Εταιρία ή τρίτων, από τους οποίους Εταιρία έχει λάβει τις δέουσες άδειες χρήσης αποκλειστικά για τις δικές της ανάγκες και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ομοίως, οι επωνυμίες, οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα κλπ. που παρατίθενται ή/και περιγράφουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Εταιρίας ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή των τρίτων αντίστοιχα, που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων κλπ. Η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Πλέον δε συγκεκριμένα, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο ή τα στοιχεία αυτά ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τον πάροχο των υπηρεσιών του. Περαιτέρω, η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή των τρίτων αντίστοιχα, δικαιούχων των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υπό τον όρο της αναγραφής των σχετικών στοιχείων που δηλώνουν τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων .

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το σκοπό αυτό. H Εταιρία δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες που διαθέτει στον Ιστότοπο αναφορικά με την ταυτότητα της, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και τις τιμές των εισιτηρίων και προϊόντων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και πλήρεις. Ωστόσο, δύνανται να παρουσιαστούν λάθη τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης, που έχουν διαφύγει της προσοχής της Εταιρίας ή που έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας του Ιστότοπου ή από ανωτέρα βία, για τα οποία η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη. Επίσης δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις παρανόμων παρεμβάσεων τρίτων (hackers) ή ύπαρξης ιών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μπορεί να υπάρξουν αλλοιώσεις σε πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τις οποίες η Εταιρία δεν ευθύνεται. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, εφόσον διαπιστώνετε ότι τα εισιτήρια ή άλλα προϊόντα προσφέρονται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία τους ή παρουσιάζουν ασυνήθιστα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία, καλείστε να επικοινωνείτε με την Εταιρία.

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου (ενδεικτικά πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, προϊόντα - υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού κλπ.) παρέχονται "ως ακριβώς έχουν" χωρίς καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρίας, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο αυτό, είτε για κάποιον άλλον ιστότοπο ή εξυπηρετητή δικτύου (server) μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο για πληροφορίες, εισιτήρια, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει η ίδια μέσω του Ιστότοπου της. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική), η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια εσόδων, κερδών ή δεδομένων κλπ., που τυχόν υποστείτε από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, έλλειψη διαθεσιμότητας εισιτηρίων - προϊόντων και μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.

Τυχόν σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σε περίπτωση που τώρα ή/και στο μέλλον διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύνδεσμοι (links) ή διαφημιστικά banners που σας παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση σας. Οι ιστοσελίδες και οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης και οι τρίτοι - πάροχοι αυτών φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη (αστική και ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους, καθώς και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η Εταιρία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των απόψεων που εκτίθενται εκεί, ούτε και για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων, κάθε δε σύνδεση σας μαζί τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διενεργείται με αποκλειστική δική σας ευθύνη και χωρίς άδεια από την Εταιρία. Η Εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή για την κακή λειτουργία των ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι για κάθε προβολή θα υπάρχει η επιθυμητή διαθεσιμότητα θέσεων ανά προβολή, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων που τυχόν εκτίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους, επιφυλάσσεται δε για όλες τις περιπτώσεις, που προβολές ταινιών ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους.

Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-98, ΑΘΗΝΑ

Τηλ:210 3821704

Mail: cinema@94.69.6.62

Τελευταία ενημέρωση 20 Ιουνίου 2019